Langstrup Flugtskydebane

Flugtskydning siden 1967. Computerstyrede Jægertrap, Sporting og Jagtbaner.

Skydning på Langstrup Aktivitetscenter for Jagt og Natur

Banen har moderne anlæg med kort på både jagt- og sporting- og trap-banerne, det betyder at for at skyde på banen, skal man enten købe sit eget banekort eller låne et af banen mod et mindre depositum.

Sporting banen har mange maskiner med mulighed for at sende duer i næsten enhver tænkelig retning. Sporting diciplinen er nok den diciplin, som træner skyttens færdigheder bedst til jagt. Sporting banen undergår til stadighed små ændringer og justeringer, for at sikre variation på duerne.

Jægertrap banen er kombineret med sporting banen, der kan således kun skydes enten trap eller sporting banen på en gang. Jægertrap banen har den sædvanlige trap maskine som sender duen ud i en vilkårlig retning ingen for skudfeltet, maskinen varierer ikke på kastehøjden.

Jagt banen er den velkendte bane med højre-, bag-, venstre- og spidsdue, maskinerne er på banen er moderne og velholdte.

 

Under brugen af banen henledes opmærksomheden på følgende:

  1. Våben må kun lades på standpladsen "flisen" og kun rettes mod skudfeltet.
  2. Våbenet må IKKE være forsynet med bærerem, når det anvendes på banen.
  3. Der opfordres til at anvende høreværn ved al ophold og færdsel på banen.
  4. Det anbefales at anvende sikkerhedsbriller ved skydning og ophold på standpladserne.
  5. På spidsdue standpladsen anbefales det ligeledes at anvende hat med skygge, til beskyttelse mod flyvende lerduesplinter.
  6. Der er opstillet affaldsstativer til pap, altså patronæsker og lignende, vi sorterer affaldet...
  7. Venligst smid patronæsker i affaldsstativerne, og ikke i patronhylster kurvene.
  8. Det er ikke tilladt medbringe drikkevarer med på standpladserne!

Iøvrigt skal alle aktive være bekendt med og overholde indholdet af skydebaneinstruksen som er ophængt i klubhuset.

Oplever du brud på sikkerheden, det er alles ansvar at sikre bedst mulig sikkerhed, skal det straks påtales, og meddeles banelederen eller en af banens instruktører.

 

 

We use cookies
Cookies bruges kun til at siden kan fungere. Vi anvender ikke sporings cookies.