Denne side bruger cookies til at styre afviklingen af siderne, Der bliver ikke registreret personlige informationer om besøgende.

Langstrup Flugtskydebane

Flugtskydning siden 1967. Computerstyrede Jægertrap, Sporting og Jagtbaner.

Den 'nye' sportingbane er  klar!

Ny computer og akkustisk udkald....

Sportingbanen er blevet udvidet fra 4 standpladser til 5, i den forbindelse er due-rækkefølgen blevet ændret, og der er lavet nogle nye programmer. De er som følger, et med 5 enkelt-duer, to med 3 enkelt-duer og 1 double, det ene program hvor anden duen i doubleen bliver sendt på skuddet, og det andet hvor begge duer i doubleen

bliver sendt samtidigt. De sidste to programmer har 1 enkelt-due og to doubleer, igen med doubleen sendt hhv. på skud og samtidigt.

 

Program 1
Stand 1 Stand 2 Stand 3 Stand 4 Stand 5
A D B E C
C A D B E
E C A D B
B E C A D
D B E C A

 

Program 2 & 4
Stand 1 Stand 2 Stand 3 Stand 4 Stand 5
A D B E C
C A D B E
E C A D B
B-D D-C C-A A-D D-B

 

Program 3 & 5
Stand 1 Stand 2 Stand 3 Stand 4 Stand 5
A D B E C
C-A A-D D-B B-D D-E
E-B B-C C-A A-B B-C

Da sporting banen er udvidet med en standplads, ved at bruge trapbanens 1. stand har de været nødvendigt at ændre 'B'-duens udkastvinkel, således at de stiger tilstrækkeligt til at den kan skydes fra 5. standen uden risiko for trapskuret.

 

Læst 4068 gange Senest ændret mandag, 31 marts 2014 20:31