Langstrup Flugtskydebane

Flugtskydning siden 1967. Computerstyrede Jægertrap, Sporting og Jagtbaner.

Sikkerheds og ordensregler
På skydebanen.


 1. Geværerne skal bæres åbne uden patroner på hele pladsen og mellem standpladserne.
 2. Der må ikke drikkes alkohol på skydebanens område. I øvrigt gælder de samme regler som for bilkørsel.
 3. Alle geværer såvel uladte, som ladte skal behandles med største forsigtighed og respekt, samt være i forsvarlig stand uden slør i lås og skæfte.
 4. Der må ikke skydes med rem på geværet.
 5. Der må kun anvendes stålhaglspatroner max. størrelse nr 7 = 2,5 mm, der må ikke anvendes hjemmeladede patroner.
 6. Skydning og sigteøvelser er kun tilladt på standpladserne.
 7. Undervisning og træning af geværmontage henvises til jagtprøve standpladsen.
 8. Det er påbudt at bære høreværn på banen
 9. Geværer der ønskes frastillet må kun placeres i geværstativerne.
 10. Det er kun tilladt at lade geværet på en standplads med løbet pegende i skudretningen.
 11. Halvautomatiske geværer må kun kunne lades med 2 patroner.
 12. Efter endt skydning aflades geværet, og standpladsen forlades med åbent og tomt gevær, tomme patronhylstre samles op og lægge i opsamlingsspanden. Gælder også for halvautomatiske våben. Stang med magnet til opsamling findes på standpladsen.
 13. Geværløbene må kun pege fremad, aldrig pege bagud, når skytten står på standpladsen.
 14. Spidsduer skal skydes, inden de passerer lodret over skytten, og aldrig ved drejning af kroppen og skråt skud bagud.
 15. Skytterne har pligt til at kende skydereglerne.
 16. Skydningen skal foregå i god ro og orden, og uden forstyrrelse fra eventuelle tilskuere.
 17. Skytter skal være i besiddelse af jagttegn eller eventuelt våbenpåtegning / SKV – Ellers må der kun skydes i følgeskab med en DJ eller DFF anderkendt flugtskydningsinstruktør.
 18. Skytter der ikke overholder skydereglerne, eller de for skydebanen gældende ordens og forsigtighedsregler, kan bortvises fra skydebanen.
We use cookies
Cookies bruges kun til at siden kan fungere. Vi anvender ikke sporings cookies.