Langstrup Flugtskydebane

Flugtskydning siden 1967. Computerstyrede Jægertrap, Sporting og Jagtbaner.

Sikkerheds og ordensregler
På Langstrup Flugtskydningsbane.


1: Geværerne skal bære åbne uden patroner på hele pladsen og mellem standpladserne.

2: Der må ikke drikkes alkohol på skydebanens område. I øvrigt gælder de samme regler som for bilkørsel.

3: Alle geværer såvel ladte, som uladte skal behandles med største forsigtighed og respekt, samt være i forsvarlig stand uden slør i lås og skæfte.

4: Der må ikke skydes med rem på geværet.

5: Der må kun anvendes stålhaglspatroner max størrelse nr 7 = 2,5 mm, Der må ikke anvendes hjemmeladet patroner.

6: skydning og sigteøvelser er kun tilladt på standpladserne.

7: Det er påbudt at bære høreværn på baneanlæg

8: Geværer der ønskes frastillet må ikke placeres andre steder ind i geværstativerne.

9:Det er ikke tilladt at lægge patroner i geværet før skytten står på standpladsen med løbet pegende i skudretningen.

10 Halvautomatiske geværer må kun kunne lades med 2 patroner.

11. Efter endt skydning aflades geværet, og standpladsen forlades med åbent og tomt gevær, de tomme patronhylstre samles op og lægge i opsamlingsspanden. Gælder også for halvautomatiske våben.

12. Geværløbene må aldrig pege bagud, når skytten står på standpladsen.

13. Spidsduer skal skydes, inden de passerer lodret over skytten, og aldrig ved drejning af kroppen og skråt skud bagud.

14 Skytterne har pligt til at kende skydereglerne.

15. Skydningen skal foregå i god ro og orden, og uden forstyrrelse fra eventuelle tilskuere.

16. Skytter skal være i besiddelse af jagttegn eller eventuelt bære tilladelse – Ellers må der kun skydes i følgeskab med en DJ eller DFF godkendt flugtskydningsinstruktør.

17. Skytter der ikke overholder skydereglerne, eller de for skydebanen gældende ordens og forsigtighedsregler, kan straffes med en advarsel og i grovere tilfælde med bortvisning fra skydebanen.