Denne side bruger cookies til at styre afviklingen af siderne, Der bliver ikke registreret personlige informationer om besøgende.

Langstrup Flugtskydebane

Flugtskydning siden 1967. Computerstyrede Jægertrap, Sporting og Jagtbaner.

Banens forsikringsforhold

Langstrup Flugtskydningsbane har forsikring igennem Danmarks Jægerforbund. Forsikringen er aftalt af Danmarks Jægerforbund 
I 2011 udgav Danmarks Jægerforbund en pjece om forsikring som kan findes her: Danmarks Jægerforbund Forsikringspjece
Uddrag af ovennævnte pjece omhandlende forsikringsdækning på skydebanen  er gengivet nedenfor.

UDDRAG:

SÆRLIGT VEDR. FORSIKRINGSDÆKNING PÅ SKYDEBANEN

For at være dækket af Danmarks Jægerforbunds forsikring skal følgende være opfyldt:
1. Skydebanen skal være godkendt til formålet
2. Skydningen skal foretages med jagtrelaterede skydevåben og overvåges af uddannet instruktør (uddannet af Jægerforbundet), og instruktøren skal være medlem af Jægerforbundet
3. Skydningen skal foregå i Jægerforbundets regi

Hvem er dækket:
Såfremt overstående 3 punkter er opfyldt, er alle dækket. Det være sig medlemmer som ikkemedlemmer (gæster) og personer med eller uden jagttegn. Personer uden jagttegn skal naturligvis instrueres af en uddannet instruktør.
Foreninger og instruktører er dækket for erstatningsansvar. Medlemmer og ikke-medlemmer er dækket for privat erstatningsansvar på subsidiær basis, det vil sige at anden ansvarsforsikring (f.eks. den obligatoriske ansvarsforsikring, der er tilknyttet jagttegnet, samt medlemmers og gæsters private ansvarsforsikring) vil gå forud for foreningens ansvarsforsikring.

Hvilke aktiviteter dækkes:
Alle almindelige forbundsaktiviteter, eksempelvis træningsaftener, jagtforeningsskydekonkurrencer, skydning med jagttegnskursister, mesterskaber med videre.
Aktiviteten er også dækket, hvis jagtforeningen har udlejet banen til privatpersoner, som skyder under instruktion af en uddannet instruktør (herunder også polterabender og firmaevents).
Jægerforbundets forsikring dækker ikke aktiviteter, som jagtforeningen ikke er indblandet i. Det vil sige udlejning til private formål, som ikke sker i jagtforeningsregi. Såfremt arrangementet har medlemshvervning/interesseskabelse til formål, skal det være jagtforeningen, der står for arrangementet med en godkendt instruktør, for at der er forsikringsdækning. 

Hvilke skydebaner er dækket:
Alle skydebaner, der ejes eller lejes af lokalforeninger tilknyttet Danmarks Jægerforbund.

Særligt vedr. skydning:
Skydning med jagtrelaterede våben samt bueskydning/skydning med armbrøst skal foregå på en til formålet godkendt skydebane og/eller anlæg, der er godkendt af en i Danmarks Jægerforbund uddannet instruktør. Instruktionen under skydningen skal forestås af instruk-tør iht. § 17 i bekendtgørelsen om skydebaners indretning, anlæg-gelse og anvendelse.

 

Skader opstået i forbindelse med flugtskydning og lignende:
– Skader skal anmeldes til såvel privattegnet indboforsikring som til Danmarks Jægerforbunds tegnede forsikring.

– Personskader skal derudover anmeldes til skadelidtes eventuelle privattegnede forsikringer.

VEJLEDNING I FORBINDELSE MED SKADER
Ved anmeldelse af skader kan skadeanmeldelse findes på FMG´s hjemmeside, eller kontakt FMG direkte:

ForsikringsMæglerGruppen Danmark Aps
Sorøvej 78
4200 Slagelse
www.fmg-dk.dk

Kontaktperson: Forsikringsmægler Brian Jensen
Telefon: 70 20 24 32

Læst 2815 gange Senest ændret tirsdag, 17 juni 2014 12:49